ANNONSØRINNHOLD

Løsningen som reduserer energibruken med opp mot 80 prosent

Varmt vann utgjør for de fleste byggeiere en betydelig del av energikostnadene, men med løsningen fra Apurgo kan du redusere disse kostnadene med opp mot hele 80 prosent.

Published Last updated

– Våre løsninger er først og fremst utviklet for å forebygge bakterievekst og legionella i tappevannet, men systemet har også en veldig hyggelig energisparende bivirkning, sier daglig leder i Apurgo, Lise Marie Nergaard.

Gir optimal vannkvalitet

Apurgo ble etablert i 2009 og er en totalleverandør av løsninger som sikrer trygt vann og rene rør. Selskapets løsninger er utviklet i tett samarbeid med både NTNU og Sintef.

Dronningen i selskapets løsningsportefølje er ApurgoM3, et vannbehandlingssystem som kobles på eksisterende vannfordelingsnett og som effektivt forebygger og eliminerer bakterievekst. Metoden baserer seg på sølv- og kobberionisering og foregår helt uten bruk av kjemikalier.

– Teknologien er velkjent og har vært benyttet i mange år. Verden over blir dette ansett som en av de mest effektive metodene for forebygging og bekjemping av bakterier og legionella, sier Nergaard.

Store energibesparelser

Det unike med Apurgos løsning er at man kan senke temperaturen på vannet fra 70 til 50 grader, og likevel være trygg på at vannet er bakteriefritt. Det er her den hyggelige, energisparende bivirkningen, slår inn. Oppvarming av vann er svært energikrevende, men ved å senke temperaturen med 20 grader oppnås nemlig store energibesparelser.

– Våre kunder melder tilbake at de reduserer energibruken til oppvarming av vann med opp mot hele 80 prosent. Med dagens skyhøye strømpriser innebærer dette selvsagt betydelig reduserte energikostnader, sier Nergaard.

Nedbetalt på under ett år

Brukere av systemet er i hovedsak større byggeiere. Både offentlige institusjoner som omsorgsboliger, syke- og aldershjem, samt skoler og idrettsanlegg står på kundelisten, men også kontorbygg, borettslag, sameier og hoteller.

– Hvor store besparelsene er i kilowatt avhenger selvsagt av forbruk av varmtvann, men i snitt melder våre kunder om besparelser på rundt 100.000 kWh per år. Store bygg ser gjerne besparelser på mellom 150.000 og 200.000 kWh. Med de strømprisene vi i dag har, vil investeringen være nedbetalt på under ett år, sier Nergaard.

Som en hyggelig bonus kommer tiden som driftsavdelingen sparer på tradisjonelt renhold og rens.

– For mange vil dette innebære betydelige besparelser og tid som man heller kan bruke på andre ting, sier Nergaard.

Avslører vannlekkasjer

De stigende strømprisene har fått mange til å forstå at vann er et knapphetsgode. Kostnader knyttet til vann handler imidlertid ikke bare om strøm, det handler også om vannrensing knyttet til avløpsvann. Jo mer vann man sender ned sluket, jo mer må man betale.

– Norge er Europa-versting på vannforbruk. Vi bruker 180 liter i døgnet per person, mens de i Danmark bare bruker 100 liter. Dette er ikke bærekraftig og noe vi alle må være med å bidra til at reduseres, sier Nergaard.

Deler av svaret er å installere ApurgoM3. Vannbehandlingssystemet overvåker nemlig også vannforbruket i bygget og gir dermed byggeierne kontroll på hvor mye vann de til enhver tid bruker.

– Løsningen avdekker også unormalt vannforbruk. Vi har ved flere anledninger funnet lekkasjer ingen kjente til og som kanskje aldri ville blitt oppdaget. Så langt i år har vi varslet våre kunder om lekkasjer på 11 millioner liter vann, sier Nergaard.

Plusspoeng i BREEAM

Bakterie- og legionellafritt vann, betydelig reduserte energi- og driftskostnader, samt kontroll på vannforbruket. Apurgos løsning er et kinderegg fylt med helsefremmende, energi- og kostnadseffektiviserende løsninger.

– Ytterligere et pluss er at løsningen kan bidra til at et bygg får flere BREEAM poeng, ett poeng for HEA 04, og ett poeng for lekkasjedetektering Wat 03. For byggeiere som tar helse, energi og bærekraft på alvor, er derfor Apurgo et svært godt valg, sier Nergaard.

Apurgo-kunder forteller;

Svein Arne Eggen, teknisk sjef ved Scandic Bakklandet:
– Scandic bruker ca. 6.000 kWh mindre i måneden etter at vi installerte ApurgoM3 systemet. Vi bruker 66 prosent mindre på å varme opp tappevannet og har redusert timebruk på manuell rens av dusjer med 150-200 timer i året. Scandic Trondheim har som resultat av dette installert Apurgos system på ytterligere tre hoteller i Trondheim.

Lena Iren Bullgård, tekniker/rådgiver energi, Kristiansund Eiendomsdrift:
– Kristiansund Kommune har valgt ApurgoM3 systemet på flere bygg. Systemet gjør at vi får store energibesparelser. Apurgo overvåker kontinuerlig alle anleggene så vi slipper å tenke på legionellaforebyggende tiltak.

Stian Aga, prosjektleder Veidekke Entreprenør for Moholt 50|50 (Studentby):
–Tradisjonell legionellaforebygging på Moholt 50 | 50 ville ha kostet 70.000 kroner per år, mens arbeidstimene som går med til varmebehandling og manuell rens med klor ville kostet 137.000 kroner i samme periode. Å ta i bruk ApurgoM3 systemet er både et energi- og driftsmessig tiltak.

Kristoffer Abrahamsen, direktør ved AF Energi og prosjektleder for Moholt 50|50 prosjektet (studentby):
– Med Apurgo kan vi akkumulere varmtvannet på lavere temperatur. Det gir bedre driftsforhold for varmepumpene, og reduserer samtidig varmetapet i nettet. Temperaturen på tappevannet kunne dermed senkes fra 70 til 50 grader. Til sammen kunne de fem byggene på denne måten redusere energiforbruket med 150.000 kWh per år. I tillegg ble effekten av varmepumpene betydelig større.

Powered by Labrador CMS