KLART VANN AS OM VERDIEN AV RIKTIG VANNKVALITET:

5 vannbehandlingssystemer du bør vite om

Published Last updated

Står du overfor en anbudsspesifikasjon med vannbehandling?

Opplever du tekniske problemer med varme- eller kjøleanlegget som resulterer i dårlig vannkvalitet, eller manglende kontroll på energibærere som etanol eller glykol?

Står du overfor et bygg som skal dekke kravet om forebyggende tiltak mot vannbårne bakterier som legionella?

Kanskje kunden din trenger RO-rent vann som i tillegg skal distribueres gjennom bygget?

Da bør du kanskje lese videre!

Vann: Verdens viktigste ressurs

Siden 2006 har Klart Vann AS vært svært opptatt av å frembringe rent og trygt vann. Dette oppnår vi ved å samskape høyverdig forvaltning av vann, gjennom kunnskap, erfaring og teknologi. VIE by Klart Vann er med på å gjøre denne visjonen til virkelighet ved å sveise sammen vår visjon med faglig kompetanse og innovative løsninger!

VIE by Klart Vann er vannbehandlingssystemer som stadig utvikles og tilpasses etter Norske behov, krav og endringer i en stadig mer krevende bransje. Produktene er utviklet og produsert av teknisk fagpersonell med lang erfaring, og er av høy standard for å sikre enestående ytelse med målbare resultater.

Vårt tekniske team har i over 30 år løst og levert gode løsninger innen faget, og har bistått med full teknisk support til rørleggere, prosjektledere, byggherrer osv.

I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over de mest sentrale VIE-produktene, og hvilke problemer de løser!

VIE-Legionella: Forebyggende tiltak er lovfestet

Legionella er bakterier som koloniserer seg helst i biofilm som etablerer seg i vannrørene. Bakterien trives meget godt i stillestående og temperert vann, og kan potensielt smitte over til mennesker via aerosoler (vanndråper).

Legionellabakterier er kjent for å være forårsaker av to ulike sykdommer; pontiacfeber og legionærsyken. Pontiacfeber er ofte en mildere influensalignende sykdom, mens legionærsyken er en mer alvorlig lungebetennelse, som kan være farlig for eldre, barn, nyfødte og personer med nedsatt immunforsvar.

Det som er viktig å notere seg er at legionellabakterier kan dannes i alt vann hvis de rette kriteriene inntreffer, uavhengig av vannkvaliteten. Det er derfor viktig å få på plass forebyggende tiltak tidligst mulig, for å forhindre vekst og smitte i tråd med blant annet forskrift om miljørettet helsevern, og FHI veileder vannrapport 123.

For å motvirke og forebygge mot legionella har vi utviklet en kjemikaliefri, fleksibel og prefabrikkert løsning med navnet VIE-Legionella. VIE-Legionella er en 3-trinns løsning som er i tråd med gjeldende veileder og godkjenninger, rettet mot både private og offentlige bygg i alle risikokategorier.

Løsningen tar ut det fine slammet fra vannfasen, desinfiserer vannet og valgfritt tilfører stabilisert hydrogenperoksid nedstrøms i byggets vannforsyning og distribusjonssystem.

Man kan her selv bestemme om tilførselen skal være permanent, periodisk eller om det kun skal tilføres for kontrollert vedlikehold. Behandlingen med hydrogenperoksid etterlater ingen andre restprodukter enn vann og oksygen, og er derfor godkjent for bruk i drikkevann.

VIE-JUMBO: Godt drikkevann uten kompromiss

I Norge har vi mange ulike kilder til drikkevann, hvor ikke alle er likeverdige. Det kan for eksempel være borebrønn, gravd brønn, overflatevann, vanntanken i et skip, eller vanlig kommunalt vann.

De ulike vannkildene har ofte forskjellig karakteristisk kvalitet og ulike potensielle farer for kjemiske, og/eller bakteriologisk forurensning. Hvilken forurensing som foreligger kan avgjøres ved å foreta og tolke en vannanalyse, noe Klart Vann også tilbyr.

Foreligger det forurensinger i form av dårlig smak, lukt, misfarging og/eller bakteriologiske forurensinger, er VIE-Jumbo 12 en god løsning. VIE-Jumbo 12 er også optimal for alle vanninntak tilknyttet kommunalt drikkevann, grunnet økende mengde slam som tiltransporteres fra ledningsnettet.

VIE-Jumbo vannrensesystemet kommer i sin standardutgave ferdig montert på veggbrakett og kombinerer partikkelfilter, kullfilter og UV-desinfisering.

Systemet har stor kapasitet og kan enkelt installeres på hovedinntaket. Her vil systemet på en naturlig og trygg måte levere rent drikkevann til alle hjemmets tappepunkter – uten å bruke kjemikalier. Partikkelfilteret er med på å fjerne forurensninger og partikler i vannet, mens kullfilteret reduserer klor, farge og kjemisk forurensing, samt dårlig lukt og smak.

Til slutt sørger UV-anlegget for at 99,99 % av bakterier og virus fjernes. Godt, friskt og rent drikkevann fra springen er et viktig miljøbidrag, og er med på å redusere kjøp av vann på plastflasker.

Til behandling av drikkevann og prosessteknisk vann har vi en rekke andre VIE renseanlegg tilgjengelig i sortimentet, blant annet løsninger for fjerning av kalk, jern og mangan, fluor, brakkvann og humus – for å nevne noen. Anleggene dimensjoneres iht. døgnforbruket og vannkvaliteten som foreligger.

VIE-BagMag delstrømsfilter: Øk levetiden på ditt varmeanlegg

Uavhengig av type energisystem er det avgjørende at vannet i vannbårne anlegg ikke mister evnen til å frakte energi fra en plass til en annen.

Det er derfor svært viktig med riktig vannkvalitet og vannbalanse, slik at effekten av varmeanlegget opprettholdes.

VIE-BagMag er utviklet nettopp til dette formålet. Løsningen kombinerer kraftige magnetittfiltre med finfiltrering, og monteres som et delstrømsfilter i energianlegg.

Her vil magnetfeltets kraftige styrke trekke til seg, og holde på magnetittpartikler.

Å trekke ut jernholdig magnetitt før det får mulighet til å avsette seg i anlegget er svært avgjørende.

Finfilteret sørger for å holde tilbake ikke-magnetiske partikler. Det er viktig å merke seg at det å holde korrosjonshastigheten i anlegget til et minimum, er minst like viktig som fjerning av partikler og magnetitt.

Sjekk ut vårt sortiment (www.klart-vann.no) for Boilermag magnetittfilter fra ¾" til DN300, vakuumluftere, delstrømsfilter, ekspansjonsautomater, påfyllingsautomater, KKS-vannbehandler, mobile renseanlegg, samt kjemisk rens/inhibitor.

VIE-Mobil: Mobilitet i fokus for energianlegg

Selv om et fast montert vannrensesystem er ønskelig, er det forskjellige grunner på hvorfor et mobilt renseanlegg kan være fordelaktig. Mobile renseanlegg er enkle å sette i gang og er i stand til å rense varmeanlegg, kjøleanlegg, teknisk prosessvann og drikkevann på en kosteffektiv måte.

VIE-mobil kombinerer teknisk mobilitet og høy ytelse for proffmarkedet. Enhetene kan blant annet leveres med punkt for påfylling, spyling og rensing, vakuumutlufting og lokal produksjon av demineralisert vann til påfylling av anlegg og doseringsutstyr. Det er verdt å nevne at våre mobile renseanlegg er tilgjengelige for både salg og utleie.

VIE-Mobil kobles til anlegget midlertidig inntil renseprosessen er fullført og kobles deretter fra igjen, klar til neste anlegg.

Er man ute etter et kraftig renseanlegg som kan flyttes på, eller fungere som et midlertidig tiltak for rens eller påfylling, så er VIE-Mobil den mest optimale løsningen!

VIE-RO rent vann systemer – optimal vannkvalitet for de kravstore

Klart Vann AS har gjennom flere år utviklet teknisk avanserte vannbehandlingssystemer for produksjon og distribusjon av RO-rent vann til blant annet sykehus, tekniske industriprosesser, dampproduksjon, befuktning, adiabatisk kjøling, farmasøytisk og mye mer.

Et kjennetegn for VIE-RO rent vann systemer er stabil vannkvalitet, lave driftsutgifter og lang levetid på membranene, uten behov for kjemisk rens.

Med omfangsrike hygieniske distribusjonssystemer og tilpassede rørkvaliteter klarer vi å frembringe rent og trygt vann til små og store behov for tekniske kunder med høye krav.

Har du generelle spørsmål eller trenger hjelp med vannteknisk løsning?

Ta kontakt!

Klart Vann AS er en betydelig landsdekkende distributør med et dyktig kompetansesenter som har faglig kompetanse rundt alt innen vannbehandling. Vi har det største lagerførte sortimentet innen vannbehandling i Norge, og oppfordrer alle til å ta kontakt med oss for faglig veiledning om dine behov og utfordringer i ditt lokalmarked!

Dere finner oss på www.klart-vann.no, og når oss på epost via post@klart-vann.no eller tlf. 47 65 66 00.

Powered by Labrador CMS