Full produksjon av LegioTerm-apparater hos Termorens AS om dagen. Mange fylker og kommuner bytter til denne miljøvennlige løsningen på legionellaproblemet som íkke krever noen tilsetningstoffer til drikkevannet, og som også senker energikostnadene på varmtvann.

Legionellasikring uten tilsetningsstoffer

TermoRens AS leverer grønne produkter som virker. Bedre, rimeligere og sunnere.

Published Last updated
Prinsippskisse av LegioTerm-apparat.

Brukerne vil ha vannbehandling uten tilsetningsstoffer til drikkevannet sitt. Ikke kjemikalier og tungmetaller som flere av dagens løsninger går ut på. De fleste kommuner, fylker, staten og sykehus ønsker dette, men blir dessverre feilinformert noen ganger. 

TermoRens AS i Skien har mange års erfaring med alle metoder som har vært og er på markedet og har siden 2019 valgt og kun levere legionellaløsning basert på anodisk oksidasjon. Man har utviklet et eget produkt, LegioTerm, som produseres og selges i Norge og eksporteres til blant annet Sverige, Finland og Spania.

Anodisk oksidasjon går ut på å splitte oksygen og hydrogen i et kammer. Når bakteriene møter fritt oksygen elimineres de umiddelbart i vannet. Amperestyrken som benyttes som standard er 2 ampere og nok til å fjerne innkomne bakterier. Om noe likevel skulle komme forbi eller om det er bakterier i anlegget fra før, kan ampere styrken settes opp til 5. Da utnyttes klor som er naturlig i drikkevannet fra kommunen til hypokloritt. Godt innenfor tillatte grenseverdier, men nok til å bryte ned biofilm og bakterier ute i anlegget. På denne måten slipper man å klore ekstra for å bli kvitt bakterier.

Porselen misfarget av sølvionisering.

LegioTerm leveres i mange størrelser og kan tilpasses ethvert bygg fra små barnehager til store sykehus. Både Østfoldsykehuset og Tønsberg sykehus har brukt metoden i mange år. Også et utall av skoler, aldershjem, hoteller og idrettshaller benytter systemet som også ofte beskrives av VVS-konsulenter. Anleggene er rimelig i anskaffelse, har lave servicekostnader og ingen kjemi og kobber/sølv som må tilsettes hele tiden.

Hvorfor gikk vi bort fra tilsetningsstoffer?

Enkelt og greit fordi de ikke er en naturlig del av drikkevannet. Klordioksid og kobber/sølv-ionisering høres uskyldig nok ut, men når man ser hva som tilsettes og hva som kan skje ville nok de fleste være skeptiske. Klordioksid er jo en blanding av klor og saltsyre. En tøff blanding som skal behandles med varsomhet. Effektiv mot bakterier, men taper effekten sin når temperatur stiger. Tærer også på rustfritt materiell som i beredere etc. Kobber- og sølvionisering slipper tungmetaller ut i vannet. I meget liten dose, men nok til å kunne skade porselen, autoklaver etc. 

Vi hadde et sykehus som måtte skifte porselen for flere hundre tusen, så ikke hyggelig. Man burde i grunnen være obs så snart man leser at noe er «Godkjent av Mattilsynet». Da vet man at det er et ikke sunt stoff man må ha tillatelse for å bruke under en viss mengde.

Innsparing ved legionellasikring 

Ved metodene anodisk oksidasjon, kobber/sølv og klordioksid kan man også sette ned temperaturen på varmtvannet. Forutsatt at man vet at anlegget er fritt for bakterier fra før, som nye anlegg, eller etter at man har renset anlegget for belegg og biofilm og montert inn anlegg. 

Det er mye penger å spare ved å sette varmtvannstemperaturen ned fra 75 til 55 grader.

Terningkastene viser vår vurdering etter å ha arbeidet med de forskjellige metodene.

Millioner å spare på rens 

TermoRens AS har renset varme- og kjølesystemer siden 1994 og kundene har spart millioner av kroner på energikostnader samt forlengelse av utstyrets levetid. Aldri før har det vært mer lønnsomt å rense anlegg enn nå når energiprisene har gått rett i været og ser ut til å bli der. Flere større bygg i Oslo som har renset har tjent inn kostnaden ved rens på under to år – blant annet Pilestredet park.

Tester vi har gjort med Teknologisk Institutt viser effekt økning i anleggene fra 32 til 53 prosent. Fyrkjeler kastes ut og erstattes med varmepumper. Disse virker dårlig om anlegget ikke er rent, så rens av anlegg når man går over til varmepumper har blitt et must for å opprettholde virkningsgraden i anleggene.

Pilestredet park i Oslo.
Målt effektøkning ved fjerning av belegg i rør.

Rens av vannledninger 

Mange plasser er det svært gammelt ledningsnett og man mister trykket fra hovedvannledningen og inn. Ledningene inne begynner også å tette seg og i blokker mister man trykket først i de øverste etasjer før det forplanter seg nedover. Rørene er som regel like gode så det er ikke noen grunn til å bytte disse ut som mange velger å gjøre etter dårlig råd fra fagfolk.

Ta kontakt for mer informasjon

Powered by Labrador CMS