Annonsørinnhold:

Suksess med samspill

Rørleggerkjeden VB har hendene fulle med små og store prosjekter. En ny måte å utvikle prosjekter på baner vei for fremtiden, mener prosjektleder Arild Skår.

Published Last updated
Arild Skår, prosjektleder og -utvikler i VB-bedriften Skår VVS.

En samspillskontrakt er et relativt nytt fenomen. De tre største kontraktene Skår VVS har nå er samspillskontrakter. Dette er en type kontrakt der byggherre, arkitekter, rådgivere og entreprenør sammen utvikler et byggherrebehov frem til ferdig bygg. Når alle parter har felles mål og insentiver, vil prosjektene ha større sannsynlighet for suksess. Fordelene med en samspillskontrakt er flere, både for oppdragsgivere og de involverte aktørene, mener Arild Skår, prosjektleder og -utvikler i VB-bedriften Skår VVS.

- Oppdragsgiver sparer tid, og vi klarer å bygge innenfor målpris. Når vi er ferdig med samspillsfasen har vi funnet de fleste utfordringene. Målet er å bruke mindre tid på endringsmeldinger, og ha mer fokus på god gjennomføring. Vi blir mye tryggere på det vi skal levere, og da går risikoen ned, sier han.

Viktige kriterier for suksess

Et samspillsprosjekt pågår gjerne over tid, opptil ett år, og som regel er det to eller tre involverte fra Skår VVS med i denne fasen.

I disse dager er VB-bedriften involvert i tre forskjellige samspillsprosjekter. Helse Førde, Førde VGS og Bulandet Miljøfisk. Skår forteller at de har lært mye av denne måten å jobbe på.

- Alle jobber sammen som ett team. Tillit og kjemi er viktig når man skal jobbe sammen. Viktige kriterier er kompetanse, at alt blir levert til rett tid og god kvalitet på det som blir levert, sier han.

Skår VVS ble startet i Sunnfjord i 1972, og med sine 38 ansatte er de den største medlemsbedriften i rørleggerkjeden VB. De har flere avdelinger og dekker flere områder i gamle Sogn og Fjordane og området rundt Førde. Oppdragsmengden er stadig økende, og for tiden har de åtte prosjekter over 6 millioner. Arild Skår tror en god referanseliste med fornøyde kunder, kompetente ansatte og konkurransedyktighet er noen av grunnene til at Skår VVS er attraktive samarbeidspartnere i samspillsprosjekter.

- Samspillsprosjekter er veldig spennende. Vi er heldige som får være med på dem og utvikle oss, sier Skår.

Om de tre største prosjektene:

Nye Førde Sjukehus
  • Nye Førde Sjukehus - samspillskontrakt med Helse Førde, Veidekke, Bravida, GK Inneklima og med NorConsult som prosjekterende

Nytt tilbygg og rehabilitering av gammel del av Førde Sjukehus. Bygget er i drift samtidig som jobben skal gjøres. Skår VVS prosjekterer og leverer sprinkleranlegg, sanitæranlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, utvendig VA og opplegg for medisinske gasser.

- Rørarbeid er komplekst i et sykehusbygg, mye mer komplekst enn folk tror. Vi må inn med nye kapasiteter, store rør som skal gjennom det eksisterende sykehuset og forsyne nybygg. Vi har funnet gode tekniske løsninger innen feltet vårt, sier Skår.

Førde Videregående skole
  • Førde Videregående skole - samspillskontrakt med Consto og Vestlandet Fylkeskommune

Nybygg og tilbygg samt rehabilitering av eksisterende skolebygg, totalt areal ca 30 000m2. Bygget er optimalisert sammen med brukere. Build and design-konkurranse vunnet sammen med Consto.

- I samspillsfaser har vi ofte 6-7 måneder å planlegge på før produksjonen begynner. Vi får et helt annet grunnlag både på innkjøp og bemanning og kan lage kvalitetsplaner på det vi skal gjøre, sier Skår.

Bulandet Miljøfisk
  • Bulandet Miljøfisk - samspillskontrakt med Bulandet Miljøfisk

Landbasert lakseanlegg som Skår VVS har jobbet med å prosjektere og utvikle i tre år. Oppstart på produksjonen nå. Nyvinnende, egenutviklet teknologi som kalles gjennomstrømmingsteknikk. Dimensjonering, modulering av kar og rør i 3D-modell.

- Vi har dimensjonert anlegget, pumpesystem, avløpssystem, laget energianlegg og gransket motstand i alle rør for å være sikker på at vi har rette kapasitet. Vi skal sveise dimensjoner fra 90 mm til 1200 mm. Det er svære greier.

Også internt i Skår VVS er samspill viktig. De har ansatt egne ingeniører som prosjekterer sammen med de som utfører.

- Ved å prosjektere en del selv, har vi mer kontroll på produksjonen og kan få smidigere løsninger og prefabrikkere ting på verksted litt enklere. Jeg er helt sikker på at samspillet mellom ingeniør inne og produksjon ute er et fortrinn for oss i framtiden, sier han.

Powered by Labrador CMS