Annonsørinnhold:

Har du kontroll på drikkevannet?

Stadig flere byggeiere gjør tiltak for å sikre god kvalitet på drikkevannet og overvåker vannsystemene i sine bygg. Hvordan dokumenterer du at du har kontroll på drikkevannssystemet ditt?

– Vi merker at det er mange som er opptatt av vannhygiene, men at ikke flere er det må nok vi som bransje ta litt av skylden for, sier Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef i Armaturjonsson AS.

Som byggdrifter er en av de viktigste oppgavene å ha kontroll på drikkevannsinstallasjonene.

Mange forbinder dette med vannbehandling og tilsyn av systemene, men utfordringen er å sikre at man faktisk har kontroll.

Til det trenger du et vannstyringssystem.

Effektiv vannstyring handler om å:

  • sikre vanntemperaturer utenfor det ideelle området for legionellavekst
  • holde kaldtvannstemperaturer under 20 °C
  • holde varmtvannstemperaturer på eller over 55 °C
  • forhindre at vannet står stille
  • sørge for tilstrekkelig desinfeksjon iht objektets risikoanalyse.
  • vedlikeholde enheter for å hindre vekst av korrosjon og biofilm.

Et vannstyringssystem identifiserer farlige forhold og minimerer vekst og overføring av legionella og andre vannbårne patogener i vannsystemet.

Hovedoppgaven er å hydraulisk balansere systemet og kontinuerlig overvåke vanntemperaturen for å sikre redusert risiko for bakteriell vekst.

Økt risiko

Koronapandemien har ført til at hoteller, skolebygg, næringsbygg, flyplasser osv. har blitt helt eller delvis nedstengt. Konsekvensene er at vannsystemene i disse byggene står nærmest ubrukt, noe som kan føre til biofilm og gode vekstforhold for legionellabakterien.

Når det snakkes om legionella snakkes det ofte om det varme vannet, men i dagens situasjon, der det ikke er forbruk overhode, så kan også temperaturen på kaldtvannet stige og forårsake økt bakterievekst.

Dyktige byggdriftere

– Korona har ført til at flere er opptatt av dette nå, men vår erfaring er at mange byggeiere har etterspurt vannstyringssystemer i lang tid. Men de trenger råd og veiledning, og her må vi som jobber i bransjen, både leverandører, konsulenter og rådgivere, bli flinkere, mener Hemsen som selv har jobbet mange år som rådgiver i bransjen.

– Utfordringen til byggeiere er at de ofte selv må lese seg opp om vannhygiene. De har en del spørsmål, men rådene de får er ikke alltid svaret de søkte etter. Vår bransje har glemt både hygienekapittelet og det å fortelle byggherren om kravene til vannhygiene i TEK. Det finnes mange dyktige byggdriftere der ute som kan mer om vannhygiene enn det vi opplever at rådgiverne kan. De har på enkelte områder blitt utkonkurrert av kundene sine, mener Hemsen.

– Vi må gi byggeiere og byggdriftere mulighet til noe annet enn minimumsløsninger. Og ved å tilby en enkel måte å få innregulert varmtvann i sirkulasjonssystemet, i tillegg til regelmessige vannprøver, har byggeiere kontroll på drikkevannsinstallasjonene.

Ønsket kontroll

Armaturjonsson startet markedsføringen av sitt nye vannstyringssystem Hycleen Automation System lenge før koronapandemien brøt ut.

Og for å møte økende etterspørsel og ønske om teknisk bistand knyttet til sirkulerende varmtvannssystemer har derfor Sebastian Gabrielsen gått over i rollen som produktsjef for vannhygiene og termiske systemer hos Armaturjonsson.

For tiden jobber de med å installere Hycleen Automation System i to sykehjem i Viken.

– Det som var utslagsgivende for at de valgte Hycleen var at de ønsker å unngå kontinuerlig behandling av drikkevannet. De hadde ikke temperaturmålinger av vannet ute i fløyene, kun i teknisk rom. De ønsket derfor å gjøre tiltak som dokumenterer at de har kontroll på sirkulasjon og temperatur i varmtvannssystemet, forteller Gabrielsen.

– Ved å velge Hycleen kombinert med hyppige vannprøver vil de nå enkelt kunne se om de har et friskt system.

Slik fungerer Hycleen Automation System

Hycleen Automation System er et system for kontroll og overvåking av drikkevannsinstallasjoner og krever minimalt med vedlikehold. Systemet gir byggdriftere kontroll- og overvåkingsfunksjonene de trenger for å administrere vannsystemene effektivt. Automatiserte ventiler balanserer varmtvannsystemet ved å kontinuerlig føle på vanntemperaturen og dynamisk justere vannmengden for å møte bygningens forhåndsdefinerte parametere.

Teknisk sjef Thorn Fredrik Hemsen i Armaturjonsson AS forteller om Hycleen Automation System.

– I tillegg til å opprettholde varmtvannstemperaturene i hele bygningen, vil Hycleen Automation system forhindre stillestående vann og automatisk redusere vekst av biofilm ved å spyle anlegget regelmessig. Dette reduserer risikoen for økt bakterienivå i tappevannsystemet, forklarer Gabrielsen.

Hycleens tilkobling til smarttelefoner, nettbrett og SD-anlegg holder byggdriftere oppdatert om status i vannsystemet. Datalogging og rapportering gir nødvendig informasjon for risikovurdering.

– Teknologien hever listen for hva vi kan forvente av vannsystemer og hvordan vi forholder oss til vannstyring, sier Sebastian Gabrielsen.

«Plug & Play»

Hycleen Automation System sikrer optimal hygiene i drikkevannet for alle typer bygg. Kontinuerlig måling og lagring av temperaturen er en viktig forutsetning for en pålitelig sikring av drikkevannskvaliteten.

En unik kontrollenhet med et selvforklarende display styrer opp til 50 ventiler og sensorer. En enkel kabel for strømforsyning og dataoverføring sørger for kommunikasjonen mellom de ulike ventilene og kontrollenheten. Når kabelen er koblet til ventilen, oppdages ventilen automatisk.

Alle ledninger har kontakter som er designet slik at de ikke kan tilkobles feil

Når komponenter og kabler er montert er systemet klart for drift. Ved å sette strøm på systemet vil det automatisk finne alle komponenter, og umiddelbart begynne å regulere etter de fabrikkinnstilte verdiene.

- Og det beste av alt er at dette systemet kan monteres av rørleggere uten bistand fra andre faggrupper. Dette er «plug and play» og akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det, sier produktsjef Sebastian Gabrielsen i Armaturjonsson.

Powered by Labrador CMS