Fremtiden - i byggenæringen og på arbeidsmarkedet - ERFA 2019

24. januar arrangerte Camfil sin årlige ERFA-konferanse.

Published

24. januar arrangerte Camfil sin årlige ERFA-konferanse. ERFA er en møteplass for ERFAringsutveksling og arrangeres for Camfils samarbeidspartnere og bransjekollegaer. Formålet er å gi faglig påfyll, personlig utvikling, nytekning, se på dagsaktuelle temaer og bli kjent med folk i bransjen. ERFA 2019 handlet om FREMTIDEN, i byggenæringen og på arbeidsmarkedet.- Formålet er å gi noe tilbake til bransjen og skape erfaringsutveksling for å gjøre hverandre bedre. Norges fremgang i håndball, langrenn, hopp, alpint skyldes nettopp erfaringsutvekslinger, åpenhet og det å gjøre hverandre bedre (selv om man er konkurrenter). Dersom vi tør å være åpne med hverandre vil vi løfte bransjen fremover, sier administrerende direktør i Camfil Norge, Jan-Erik Kleven

Digitalisering, utdanning og kompetanse

Jon Sandnes administrerende direktør i BNL åpner det første foredraget med en innføring i fremtidens byggenæring. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring og Sandnes vektlegger det omfattende samfunnsansvaret som ligger hos bransjene som eksisterer i den.Videre tar Sandnes opp utfordringen med å finne riktig fagfolk, og hvor vi skal få morgendagens ferdighetskompetanse. Han mener digitaliseringen av næringen krever at læreplanen i yrkesfagene fylles mot bruk av teknologi.- Digitalisering bør være en del av tilbudsstrukturen i yrkesfagene. Økt spesialisering gjør logistikken med omfattende, og det er umulig å håndtere all info uten noe digitalt. Alle prosjekter bør ha en digital tvilling for å simulere drift på bygget, fortsetter Sandnes.Thor Lexow, administrerende direktør i VKE holder neste foredrag med en presentasjon av Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, samt en oppsummering av tiltak som trer i kraft i løpet av 2019. Han nevner spesielt nye rammebetingelser, ventilasjonsutdanning i yrkesfag og kompetanseøkning som hovedfokus for det kommende året.

Europas miljøhovedstad

Visjoner for Oslo, byggenæringen og byutviklingen av landets hovedstad blir presentert av leder i byutviklingskomiteen, Oslo Bystyre, Victoria Marie Evensen.- Vi er den første generasjonen som får se og oppleve klimaendringer, og den siste som kan gjøre noe med det. Byene har påvirkningskraft på klimaendringer, tilpasning og tilrettelegging, forteller Evensen.Tilflyttere fra andre deler av landet, men også fra verden skaper behov for flere boliger. Oslo Bystyre er opptatt av å håndtere behovet for å redusere prisvekst. Bystyrelederen sier at smart arealbruk er fremtidsplanen for å ikke berøre marka eller fjorden.- Byene har tiltrekningskraft, og befolkningsvekst bidrar til god samfunnsøkonomi. Oslo skal være en by for alle, ikke bare de med tykk lommebok. Det er lurt med kort avstand mellom hjem og arbeidsplass, og vi legger opp til at byen skal vokse nært kollektivknutepunktene.

Hvem er fremtidens arbeidstaker?

En gjentagende faktor gjennom ERFA-konferansen var rekruttering, og jakten på fagfolk. Divisjonsdirektør i Experis Executive, Ingjerd Birkelund delte innsikter og trender fra arbeidsmarkedet, med fokus på hvem som er fremtidens arbeidstakere.Kompetansemangel har blitt en global utfordring og typisk for vesten er at vi skaper mange ledere, men ingen å lede. Spesialistkompetanse blir viktigere og dermed også fagkompetanse.Forlenget levetid var også på agendaen – hvordan skal nyutdannede samarbeide med den eldre generasjonen ved økt pensjonsalder? Birkelund svarer på spørsmål som hvordan vi skal få generasjonsskillet til å fungere godt i arbeidslivet? Hvordan motivere ulike generasjoner? Hva vil skje når vi får flere pensjonister enn barn?

Bidragsprisen 2018

Camfil avsluttet foredragsdelen av konferansen med utdelingen av Bidragsprisen for 2018. Camfils Bidragspris gis til personer i bransjen som har bidratt til fellesskapet på en ekstaordinær måte.Bidragsprisen 2018 gikk til Merete Øino fra Systemair, for hennes miljøskapende arbeid, brobygging mellom mennesker og inkludering av damene i bransjen. Kvelden ble rundet av med bransjemingling og Camfil-tradisjon med spekemat.- Samhandling, dialog, åpenhet, samt å vise hvem man er – gir selvfølgelig Camfil verdi i form av tillit. Tillit er noe man gjør seg fortjent til ved å være ærlig og etisk i sine ord og handlinger over tid. Disse verdiene sitter i sjelen på alle i Camfil og kommer fra eierne selv (Larsson og Markmann familiene). Renhet i luft og forretninger har i over 50 år vært vårt motto. Dette fører forhåpentligvis igjen til økonomisk vekst, forteller Jan-Erik Kleven.

10 Camfil-verdier

  • Ren luft er en menneskerett - Dette er vår visjon og misjon.
  • Kvalitet - Camfil startet i sin tid med høykvalitetsprodukter innen kjernekraft, og vi ønsker å fortsette med å sette kvalitet først, i alle våre aktiviteter.
  • En Merkevare -  Vi må pleie, beskytte og hele tiden forbedre merkevaren Camfil, slik at den alltid står for de riktige verdiene.
  • Klart hode, Varmt hjerte & Rene hender - Vi ønsker at det skal være klart for alle i selskapet at de skal gå bort fra en avtale hvis de føler at den kan være i konflikt med Camfils verdier.
  • Det som står på esken er inni esken - Hos Camfil er vi ærlige, til å stole på, og vi leverer det vi lover.
  • Ledende Innovatør - Vi vil at Camfil skal bevare sin posisjon som en ledende innovatør, og vi skal forsikre oss om at vi gjør det som kreves av oss for å inneha nok kunnskap til å forstå kundenes utfordringer og behov.
  • Ei din egen skjebne - Vi bør alltid ha god nok kunnskap om bransjen vi opererer i, også om leverandører.
  • Menneskene - Vi må investere i menneskene og la dem vokse med selskapet. Vi ønsker en åpen organisasjon der alle kan snakke og bidra til selskapets suksess fremover.
  • Bærekraftighet - Bærekraft skal ikke være noe vi gjør – det skal være det vi er.

Powered by Labrador CMS