ANNONSØRINNHOLD

Nytt studium innen vann- og avløp

Halvparten av landets kommuner sier de sliter med å skaffe kvalifisert VA-personell og sektorens vedlikeholdsetterslep estimeres til svimlende 500 milliarder kroner. For å ta unna det enorme etterslepet trengs det flere hender, og en NMBU-studie konkluderer med at det trengs 150 nye driftsoperatører hvert år de neste ti årene.

Published Last updated

Som et svar på utfordringene tilbyr Fagskolen Innlandet nå et nettbasert VA-studium over fire år. Studiet er utviklet i samarbeid med blant annet Norsk Vann, nasjonal interesseorganisasjon for vannbransjen.

Studiet gir oppdatert kompetanse innen kommunalteknikk, vannforsyning, avløpsteknikk, hydraulikk og pumper. Studiet kvalifiserer for ledelse av drift, forvaltning, utvikling og oppgradering av kommunale og interkommunale VA-anlegg.

Rekrutteringsbehov

Det har ikke eksistert en formell fagutdanning for driftspersonell i vannbransjen, og halvparten av kommunene rapporterer at de har utfordringer med å skaffe kvalifisert personell. Operatører rekrutteres i dag fra en rekke ulike yrkesutdanninger, blant annet rørleggere.

Ferdig utdannede fagskoleingeniører skal kunne planlegge, prosjektere og drive anlegg som forsyner befolkning og industri med rent vann og sørge for forsvarlig håndtering av avløpsvann slik at forurensning ikke forekommer. Man får kompetanse i dimensjonering, bygging og drift av vannledningsnett og avløpsnett for både avløpsvann og regnvann, samt anlegg for rensing av drikkevann og avløpsvann. Dette kombineres med nær kontakt med næringslivet, både i offentlig og privat regi.

– Akkurat det jeg var på jakt etter

Til sammen er 20 studenter godt i gang med det nye VA-studiet ved Fagskolen Innlandet.

– Jeg ønsket meg mer ryggdekning innen VA-faget. Jeg er involvert i mange prosjekter, og da er det greit å være på bølgelengde og kunne snakke det samme språket, uttalte Hans Arild Johansen til NemiTek i en annen sak. Johansen er enhetsleder for Drift Vann i Lillestrøm kommunen.

Kristine Marie Thilesen er én av tre damer på det nye studiet. Hun har fagbrev i Kjemi og Prosess og bred bakgrunn innen cellulose- og biogassproduksjon, samt vanndistribusjon og produksjon.

For henne handler studiet om å skaffe seg en bredere forståelse for VA-faget.

– Jeg jobber som driftsoperatør og vaktleder i Asker kommune. Jeg har en ambisjon om å jobbe enda tettere med beredskap og infrastruktur innen vann- og avløp i kommunen, og da passet dette studiet meg veldig godt, sa Thilesen til NemiTek.

Studentene styrker studiet

Lærer ved Fagskolen Innlandet, Trond Bjørge, forteller at det er lagt ned mye arbeid i utviklingen av det nye studiet, blant annet med bistand fra Norsk Vann og erfarne bransjefolk.

Han understreker at for et ferskt utdanningsløp som dette, alltid vil være tilpasninger og justeringer underveis.

– Det vil alltid dukke opp temaer og innspill som kan gjøre studiet enda mer relevant. Vi er heldige med den første klassa og har mange erfarne studenter med relevante driftserfaringer i VA og som kan gi gode og konkrete tilbakemeldinger på undervisningen og vektleggingen og fordypning av temaer. Vi vil derfor jobbe kontinuerlig med å utvikle studiet og blant annet prøve å trekke inn erfarne bransjefolk som gjesteforelesere.

Er dette noe for deg? Send søknad i dag til Samordna opptak.

De første studentene på det nye VA-studiet på Fagskolen Innlandet.
Powered by Labrador CMS