Annonsørinnhold:

Takk til deg, fagkvinne og -mann!

Hei! Du har nå klikket deg inn på den siste utgaven av Sørens sluk, for denne gang. Litt vemodig, men når det er sagt har dette vært en spennende tid. Jeg får stadig hyggelige tilbakemeldinger fra dere som har lest Sørens sluk – og det er rett og slett kjempestas! Hvis du har tatt fatt på denne utgaven av Sørens sluk skal du få lese mer om suksessfaktorer, trygghet i tekniske godkjenninger og Purus Designsluk.

Viktige suksessfaktorer for fremtiden

I forrige utgave kom jeg kort inn på viktigheten av det å velge godkjente produkter. å gjenoppta i denne utgaven. Grunnen er enkel: Det er viktig for oss at du som fagperson leverer produkter og kompetanse i henhold til norske, godkjente standarder. I fremtiden er det ingen tvil om at det vil være en suksessfaktor, å kunne skille «klinten fra hveten».

Tør du å installere et produkt som ikke er godkjent? Eller har du noen gang vurdert å installere produkter uten godkjenning? Det kan fort by på utfordringer og i verste fall bli veldig dyrt for både deg og kunden din. Vi ønsker at du som håndverker skal gå med hodet hevet og være stolt over de valgene du har tatt. Produktene du installerer skal være godkjent i henhold til norske krav og våre byggetradisjoner. Og selvfølgelig være installert på en forskriftsmessig måte.

Teknisk forskrift stiller krav til at alle våtrom skal prosjekteres. Det virker som om mange tror at dette kun gjelder nye våtrom, men kravet gjelder alle våtrom. Prosjektering betyr at man både skal planlegge og deretter utarbeide beskrivelser for utførelsen. Det skal foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt.

Se referanse hentet fra TEK17:

§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen

(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge den nødvendige dokumentasjonen for ansvarlig søker. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte.

Tidligere fikk vi tilbakemeldinger om at å installere Purus designsluk var vanskelig, eller i noen situasjoner teknisk umulig. Det viste seg i de fleste tilfeller å være usanne påstander, og vi har i flere år jobbet med å snu denne trenden, som virkelig har gitt resultater. I det siste har vi fått hyggelige tilbakemeldinger om at kunden har møtt profesjonelle håndverkere som har vært gode på prosjektering, som har tilpasset seg deres behov, gjort en solid jobb og levert papirer på arbeidet. Dette er musikk for våre ører!

Purus Line og Corner = Teknisk godkjent

En SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) angir at en byggevare er vurdert til å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet. Godkjenningen er også et bevis på at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Dere har kanskje allerede fått med dere at Purus Line og Corner er teknisk godkjent.

Purus Line og Purus Corner innehar godkjenning fra SINTEF (TG 20123)
Purus Line og Purus Corner innehar godkjenning fra SINTEF (TG 20123)

I den tekniske godkjenningen står det blant annet følgende: Purus Line og Corner designsluk kan benyttes i boliger, hoteller og i andre bygninger med tilsvarende bruksforutsetninger. Purus Corner kan plasseres i hjørnet. Purus Line kan plasseres mot vegg eller frittstående på gulvet. Slukene leveres som komplette pakker og består av følgende hovedkomponenter: slukdel med klemring i rustfritt stål, rustfri ramme og rist, monteringsramme, hårsil, støtteben for innstøping og NOOD-vannlås. Kapasiteten er <0,8 l/s som betyr at systemet kan benyttes som eneste sluk i rommet, selv med flere vanninstallasjoner.

Purus er rørleggerens beste venn

Det å tilby kvalitetsprodukter krever litt ekstra av oss som produsent. Derfor er vi blant annet opptatte av å drive kontinuerlig produktutvikling og -forbedring. Mye av dette må vi takke dere for, uten rørleggerens og markedets tilbakemeldinger hadde vi ikke vært der vi er i dag. Så oppfordring; fortsett med det! Vi trenger både ros og konstruktive tilbakemeldinger. Videre stiller vi strenge krav til oss selv når det kommer til høy servicegrad. For oss er dere superviktige og da er det selvfølgelig viktig for oss å yte god service. I Ski har jeg flere kollegaer som tar imot henvendelser fra dere på mail, telefon og sosiale medier.

NOOD-vannlås til Purus Line og Purus Corner
NOOD-vannlås til Purus Line og Purus Corner

Utover dette er det viktig for oss å ha tilbehør og reservedeler til Purus Line og Corner tilgjengelig. Eksempelvis rister, klemring av stål, veggbrakett, gavlrammer og ulike forhøyningsringer. Alt for at forholdene skal ligge til rette for at du kan gjøre en sikker installasjon. Vi har som nevnt et tett og godt samarbeid med dere rørleggere og anbefaler alltid at et av våre designsluk skal installeres av en fagperson. Det er dere som har spisskompetansen og er ekspertisen når det kommer til installasjon av våre produkter. Dere flinke håndverkere er de viktigste ressursene markedet og vi som leverandører har, og vil det være i lang tid fremover.

Ha en fin dag 😊

Søren

Powered by Labrador CMS