Annonsørinnhold

Leif Amdahl og daglig leder i Morten Engebretsen As, Eva Hannisdahl i hyggelig prat rundt boligventilasjon og downdraft.

Bransjenestor Leif Amdahl var skeptisk til benkeventilasjon - nå er han blitt BORA-fan

Gleden var stor hos Engebretsen da vi fikk besøk av rådgivende ingeniør og ventilasjonsekspert, Leif Amdahl, en bransjeveteran som har jobbet med ventilasjonsutfordringer hele sin karriere.

Engebretsen er distributør av BORA benkeventilasjon i Skandinavia, og får stadig både spørsmål og innsigelser mot benkeventilasjon og bruk av kullfilterløsninger, særlig i forhold til tolkning av de tekniske forskriftene og myndighetenes krav til den totale boligventilasjon.

Leifs opprinnelige skepsis, og etterfølgende overbevisning, var utgangspunktet for møtet, som ble både hyggelig og nyttig. Praten satt løst og vi diskuterte og utvekslet kunnskap om benkeventilasjon, bruk av kullfilter, byggeforskrifter og ventilasjon i videre forstand.

- Kjøkkenventilasjon må ikke forveksles med boligventilasjon. Kjøkkenventilasjon er kun for fjerning av luftforurensning i forbindelse med matlaging. Og der er BORA perfekt mener Leif Amdahl.

Leif Amdahl har nylig blitt pensjonist etter et helt arbeidsliv i ventilasjonsbransjen. Etter utdannelse som VVS ingeniør fulgte flere år som rådgivende ingeniør hos Siv.ing. Gaute Flatheim AS. I alle årene i bransjen har Leif solgt og gitt råd med alle typer ventilasjonsløsninger fra tuneller til industri og produksjon via båter og boliger. Til den lange listen med erfaringer kan han også skilte med flere år som generalsekretær i NemiTek.

Skepsis snudd til overbevisning

Ja, det er mange som er skeptiske til prinsippet downdraft! At varm luft stiger er et innlært faktum. Derfor er det mot all logikk at BORA trekker luften NED.

Også Leif Amdahl var en stor skeptiker når det gjaldt BORA benkeventilator. Helt til hans datter, stikk i strid med råd fra far, anskaffet en BORA Professional i 2019.

- Det var ikke bare nedtrekket, effekten og støynivået jeg var skeptisk til. Min datter valgte til slutt en kullfilter/resirkuleringsløsning. Også dette i strid med prinsippet om at luften skal føres ut, som har vært den overordnete normen i bransjen, forteller Leif Amdahl.

Seeing is believing

- Du vet, en ihuga ingeniør nøyer seg ikke med å konstatere at det virker ved å se det i aksjon. Her ble alle muligheter utredet nøye både før og etter installasjon. Jeg klatret til og med opp på taket hennes, forteller Amdahl.

Etter å ha sett BORA benkeventilator i aksjon er skepsisen som blåst bort – eller ned. All lukt, fett og matgasser forsvinner svært effektivt ned i ventilatoren og støynivået er overraskende lavt.

TEK 10/17 og kullfilter

I løpet av samtalen kom vi inn på de delvis gammeldagse bestemmelsene rundt ventilasjon og kullfilter i byggeforskriftene TEK 10 og TEK 17.

Ny teknologi gir vanskelige tolkninger av regelverket, og myndighetskrav blir nødvendigvis hengende noe etter innovasjoner i markedet.

- Kanskje noe av bransjens skepsis til resirkulering med kullfilter skyldes det dårlige ryktet begrepet «omluft» har, sier Amdahl.

Men omluft er noe annet – det er delvis gjenbruk av urenset og oppvarmet luft for å spare på energi. Omluft må ikke forveksles med resirkulering av renset luft fra matlaging.

Dagens regelverk er godt, og sikrer god ventilasjon i boliger som helhet. Problemet oppstår dersom du ser på kjøkkenvifter som en del av boligventilasjonen. Hvilket den ikke er, eller behøver å være. Om man frigjør seg fra dette tankesettet, og ser på oppfanging av vanndamp og fett som en separat sak, uten tilknytning til ventilasjonsbegrepet som sådan, kommer man lett over i en annen filosofi. Da blir dette en utrustning for oppfanging og rensing av forurenset luft, og begrepet kjøkkenventilasjon blir feil.

En annen side ved saken, som også fortjener oppmerksomhet er selve renseprosessen med aktivkull. Så langt jeg har bragt i erfaring, finnes det per i dag ingen seriøs dokumentasjon på at den resirkulerte luften fra prosessen omkring denne måten å håndtere avdampningen fra matlagings-prosessene på er helseskadelig. Det at luften må føres ut synes kun å være en opplest og vedtatt sannhet uten dokumentasjon.

I dagens boliger som er så tette, skaper volumhetter et problem, siden de trenger tilført luft. Det er der resirkuleringsløsninger kommer inn. Veldig mange mener at kjøkkenhetten er et nødvendig onde som de slett ikke ønsker. Faktum er at den er et unødvendig onde, alt så lenge det finnes funksjonsbaserte produkter som trekker forurenset luft unna før den rekker å spre seg ut i rommet. Og der er BORA suveren!

Byggeforskriften er jo også funksjonsbasert og gir to tomler opp for resirkuleringsløsning på kjøkkenet – alt så lenge det ikke erstatter utskifting av minimums luftmengder, og det tar jo ventilasjonsanlegget i bygget seg av.

Kjøkkenventilasjon er kun ment å fjerne forurenset luft i korte perioder – og bare akkurat der det oppstår – rundt koketoppen.

Dagens regelverk er ikke egnet for håndtering av luft-forurensning fra matlagningsprosessen, som for øvrig sjelden kjøres på full styrke – og aldri lenge av gangen. Man må med andre ord over på et annet tankesett, som åpner for alternativer.

Henger ikke med

Kjøkkenavtrekk bør ikke bare sees på adskilt fra den generelle ventilasjonen. Det bør også være fysisk adskilt og behandles separat.

Sett i sammenheng med boligventilasjon er kullfilter en god løsning. Luften både renses og resirkuleres på en trygg og energibesparende måte.

Leif Amdahl påpeker at ventilasjon ikke kun er et fag for ingeniører. Det er vel så mye et fag for HMS og helse. Han påpeker at moderne kullfilter i kjøkkenvifter ikke påvirker helse på en negativ måte og applauderer Engebretsens deltakelse i det tverrfaglige Sintef-prosjektet som skal kartlegge moderne kullfilter i kjøkkenventilasjon.

- Byggeforskriftene «henger ikke med i timen», avslutter Amdahl.

Det utvikles stadige nye og funksjonelle innovasjoner med hensikt å skape bedre innemiljøer. Som en fun fact ble det nevnt i møtet at et av våre naboland ennå har en forskrift for nybygg som sier at kjøkkenviften skal sitte OVER koketoppen.

Vi takker Leif for en informativ og god prat – og gledelig at også ventilasjonseksperten syns at BORA benkeventilasjon ser ut til å være et godt alternativ til oppfanging av luftforurensningen fra matlagningsprosessen.

Powered by Labrador CMS