Annonsørinnhold:

Teknisk ingeniør i OSO Hotwater, Terje Larsen
Teknisk ingeniør i OSO Hotwater, Terje Larsen

Alt du trenger å vite om varmtvannsberedere

Det dukker stadig opp spørsmål om installasjon av varmtvannsbereder. Teknisk ingeniør i OSO Hotwater, Terje Larsen gir deg svar på de mest stilte spørsmålene om beredere.

- Først og fremst anbefaler jeg å følge installasjons-manualen, og lurer du på noe så ring leverandøren før du gjør en feil – ikke still spørsmålene dine i et nettforum, da kan du få mange feil og ofte misvisende svar, forteller Larsen.

Her er svarene på de oftest stilte spørsmålene om beredere:

1. Må jeg montere vannstoppventil når jeg bytter benkebereder?

Ved nybygg og planlagt ombygning skal kjøkkenbenk sikres med FG-godkjent lekkasjestopper. Kjøleskap, kaffemaskiner, isbitmaskiner i rom uten sluk skal også sikres.

Det blir alltid omgjøring ved bytte av bereder, du kan ikke bruke kuplingene om igjen. FPL og andre rørdeler er ferskvare. Dette gjelder både nybygg, planlagt ombygging og serviceoppdrag. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp må det være montert automatisk lekkasjestopper. Det står i TEK17 at du må ha vannstoppventil på kjøkkenbereder, se paragraf 15.4. og veiledningen til denne.

I tillegg står det klart og tydelig i montasjeanvisningen at vi ikke dekker følgeskader ved lekkasje hvis ikke automatisk lekkasjestopper er montert i rom uten sluk. Det samme gjelder for konkurrentene våre.

2. Hvor stort avløp må jeg legge fra sikkerhetsventilen på berederen?

Det skal være 18 mm innvending på en sikkerhetsventil med 3/4’’. Det står klart beskrevet i montasjeanvisningen. Husk at avløp fra sikkerhetsventilen skal legges til sluk eller annet uavstengbar avløpsretning. Se abonnementsvilkår for sanitæranlegg, punkt 2.7.3.

3. Det drypper i sikkerhetsventilen – hva er årsaken til det?

Først og fremst er årsaken kravet om tett tilbakeslag på inntaket i alle hus og leiligheter fra 1997, NS-11717. Enkelt forklart bør det monteres ekspansjonskar på kaldtvannet mellom inntaket og berederen uten stengemuligheter imellom. Det må monteres en reduksjons-ventil for å få jevnt trykk å justere karet etter. Selv om trykket ikke overstiger 6 bar så må dette gjøres.

Dette er på grunn av at vann under oppvarming utvider seg/ekspanderer. Ekspansjonskaret opptar denne vannutvidelsen, når det er justert til riktig fortrykk. Forladet trykk på karet ved levering må ofte justeres. Det skal ligge 0,1-0,5 bar over nett-trykket, slik at karet tømmer seg hver gang en tapper i en kran. Husk også at ekspansjonskar må ha årlig service og sjekk av fortrykk.

4. Hva er ny makstemperatur på PEX-rør?

Makstemperaturen er endret fra 75 grader °C, til 70 grader °C. Rørleggeren må dobbeltsjekke om leverandør godkjenner kobling direkte på bereder, da termostaten på bereder leveres fabrikkinnstilt på 75 grader °C. Godkjente berederslanger er en løsning.

5. Må jeg sette inn anode?

I Norge benytter vi stort sett overflatevann som vannkilde, og dette er surt. En del steder bores det etter vann, og grunnvann er ofte saltholdig. Dessuten tilsettes det ofte klorider via renseanlegg. Anode skal monteres hvis det er over 50ml klorider i vannet.

Anode har ingen innvirkning på kalkinnhold i vannet, da må du ha kalkbehandling som for eksempel OSO kalkmagnet som greier inntil 8-9dH (tyske hardhetsgrader) avhengig av vannkvalitet. Utover det bør det monteres vannbehandlingsanlegg.

6. Hvordan tømme berederen?

Åpne sikkerhetsventilen og en varmtvannskran for å slippe inn luft på toppen, eventuelt løsne en av kuplingene på toppen. Vi har økt tømmekapasitet på sikkerhetsventilen vår så den fungerer utmerket som tappeventil. Husk å ta strømmen først.

7. Hvordan justere blandeventilen?

Den skal vris helt til pluss og ¼ omdreining tilbake. Tenk logisk: varmere er pluss (+) og kaldere er minus (-). Les installasjons-manual for hvordan å treffe ønsket temperatur. Husk minimumstemperatur på 60°C.

8. Hvorfor er det for lite varmtvann?

Her er det ikke nødvendigvis du som har gjort noe feil, men sluttbruker som har bestilt feil. For lite varmtvann kan komme av; 1. For stor familie med for liten bereder eller 2. Tenåringer som dusjer i en halvtime. En 200 liters bereder ved dusjing og sparedusj (9 l/min), holder ca. i en halvtime. En normal- dusj regnes til 5-6 min. Så i utgangspunktet skal det være mer enn nok for en familie på fire.

9. Ventetid med tid mellom varmt og kaldtvann?

Hvis du venter på kaldtvann skal vannet renne ca. 20 sekunder før vannet skal være under 20°C, og for varmtvann 20 sekunder før temperaturen er over 38°C

10. Hvor og hvorfor skal vi legionellasikre?

Legionellasikring skal utføres overalt selv om enebolig ikke er beskrevet i forskriften. Enebolig er stort sett trygt, men det er en del forhåndsregler. Unngå å stille ned temperaturen på berederen, (den skal stå på 75°C). Det gjøres enkelt med blandeventilen, hvis en ønsker kaldere vann i kranene. Still blandeventilen så det går minimum 60°C ut på anlegget, det anbefales at temperaturen ikke synker under 55°C mer enn 20 min i løpet av en dag. Da er det helt trygt. Hold varmt og kaldt vann adskilt for å holde varmtvann varmt, og kaldtvann kaldt.

Finn ut mer om dette på www.osohotwater.no.

Powered by Labrador CMS