Annonsørinnhold:

Øyvind Sønstebø fra SGP Armatec presenterer vakuumavgasseren Servitec S som kan styres med appen Reflex Control Smart.
Øyvind Sønstebø fra SGP Armatec presenterer vakuumavgasseren Servitec S som kan styres med appen Reflex Control Smart.

Hvordan bli kvitt gasser i lukkede energianlegg?

Vannbehandling av vannbårne energisystemer handler først og fremst om å forhindre korrosjon, og den ugunstige effekten gasser kan ha på et vannbårent anlegg. For å hindre disse problemene bør man benytte vakuumavgasser som for eksempel Servitec S fra SGP Armatec.

SGP Armatec har i stor grad rettet fokus mot mellomstore og store varme- og kuldeanlegg i bygninger og industri. Avgassingssystemer som vakuum- og sprayavgasseren Servitec S fjerner gassbobler og oppløste gasser fra anleggsvannet.

- Konsekvensen av for mye gasser i anlegget er at man får dårlig energioverføring, støy i systemet, havari av pumper, samt at det er vanskelig å innregulere anlegget, forteller Øyvind Sønstebø i SGP Armatec.

Gasser som nitrogen, oksygen og karbondioksid kan lett skilles ut ved å tilføre varme. En utfordring i dagens anlegg er at disse ofte ikke driftes varme nok til å skille ut gassene effektivt ved det driftstrykket som eksisterer i anlegget. Nitrogen regnes å være den viktigste bidragsyteren til luft- og hydraulikkproblemer, mens oksygen er medansvarlig for korrosjon.

Praktisk talt gassfritt

Vannbehandling bør omfatte både eliminering av korrosjonsprodukter i vannet og hindring av ny dannelse av korrosjonskomponenter.

Servitec S fungerer slik:

  1. Pumpen starter og pumpe og drar vakuum i sprayrøret, det er mer vann som blir fjernet i sprayrøret enn det som kommer inn gjennom dysene og det skapes dermed et undertrykk i vakuum-sprayrøret
  2. De oppløste gassene frigjøres gjennom undertrykket fra den finforstøvede væsken.
  3. Pumpen stopper. Væske sprayes inn inntil vakuum-sprayrøret er helt fylt. Alle gasser og mikrobobler presses ut gjennom den spesielle luftepotten.
  4. Systemtrykket har bygget seg opp i spray-røret. Systemvannet i røret er tilnærmet gassfritt og vil bli returnert til anlegget i følgende syklus. Den desaturerte væsken kan igjen ta ny gass/luft fra anlegget og dermed gi en kontinuerlig reduksjon av gass konsentrasjonen i systemet.

Servitec S kan også identifisere om trykket i anlegget blir for lavt og trenger etterfylling. Under etterfylling avgasses etterfyllingsvannet i vakuum-sprayrøret via en omkobling. Automatisk etterfylling er standard i Servitec S.

- Servitec S er et produkt som er skapt for å gjøre denne jobben, og er beregnet for små til mellomstore anlegg. Avgasseren kan ta et volum på 6 kubikk og en statisk høyde 30 meter, forklarer Sønstebø.

Det er ikke bare oksygen som er viktig å fjerne

Ettersom oksygenet i et stålbasert varmeanlegg er oppbrukt i løpet av kort tid er det i hovedsak nitrogen man vil fjerne fordi det hindrer god sirkulasjon i anlegget, og har negativ innflytelse til energieffektiviteten varme- og kjøle systemer. Nitrogen er en gass som ikke reagerer med andre stoffer (inert gass) og forbrukes ikke i kjemiske reaksjoner i systemet, fortsetter Sønstebø.

Sammenlignet med rent vann har nitrogen dårligere termodynamiske egenskaper som energibærer. Den spesifikke termiske kapasiteten til vann er i gjennomsnitt 4 ganger høyere enn nitrogen og dens varmeledningsevne er omtrent 20 ganger høyere. Et anlegg med mye nitrogen vil derfor både ha en dårligere varmeledningsevne og utfordringer med sirkulasjonen.

For å lese mer om utstyr til vannbårne energianlegg - klikk her!

Enkel installasjon og oppfølging

- Servitec S har en forholdsvis enkel installasjon hvor installatøren kun må anbore på returledningen i systemet, hvis det ikke allerede eksisterer koblinger. Det kreves bare to tilkoplinger på ¾ og på en avstand med minimum 40 cm. Etter dette kan man henge enheten på veggen og koble med fleksible slanger. Det er trengs ingen elektrisk installasjon, bare et støpsel for stikkontakt, sier Sønstebø.

Normalt så er det en årlig service innen ekspansjons-systemer og vannbehandling. Servitec S kan også kontrolleres og følges med på via appen; Reflex Control Smart.

VIKTIG! Det må installeres riktig ekspansjons-system med riktig ladetrykk i forhold til statisk høyde på anlegget. Erfaring viser at feil ekspansjons-system med feil ladetrykk er årsaken til de fleste luftproblemer i varme- og kjøleanlegg.

Om Reflex Control Smart

  • Rask og lettvint idriftsettelse
  • Parametersetting av avgassingsmodus (kontinuerlig drift og intervalldrift, antall sykluser) inkl. ukedager og klokkeslett
  • Vedlikeholds- og feilrettingsassistent
  • Overvåking av anleggstrykket
  • Programvareoppdateringer for anleggsstyringen
  • Visning av feilmeldinger
Powered by Labrador CMS