Annonsørinnhold:

Denne løsningen gir trygghet for kundene med kvalitet og back-up-løsning, sier prosjektleder i EnergiCo, Magnus Torsøe.

Moderne storberedere med enkel installasjon

Storberedere i et felles anlegg gir mindre varmetap enn desentraliserte beredere. De fleste leiligheter i boligblokker med felles energisentral vil som regel ha sentraliserte storberedersystemer. Høiax leverer storberedere fra 300L til 1000L. Fordelen dette gir, er et større volum og overflate, jevn varme fra væske/vann-varmepumpe og back-up/legionellasikring fra elektrisk varmeelement i berederne.

I en boligblokk på Lambertseter har EnergiCo installert tre parallellkoblede SRS ECO 500 3x5 kW beredere og to 500-liters spiss-akkumulatorer. I dette boligbygget gir dette et beredervolum 2500 liter delt på 61 leiligheter og ca. 40 liter per leilighet. Dette gir svært lavt varmetap siden produktene er varmetaps-testet etter EN 12897 og har en gunstig energimerking.

En fleksibel løsning

Tre parallellkoblede SRS ECO 500 3x5 kW beredere og to 500-liters spiss-akkumulatorer fra Høiax.

- Det vi liker med Høiax storberedere er at de har store spiraler for varmeoverføring fra varmepumpene til varmtvannet i tanken. En del andre berederprodusenter har ikke like gode løsninger tilpasset varmepumpeanlegg. Det er en fleksibel løsning med elektrisk varme element, dette benyttes både som back-up til systemet, men også til heving av temperatur for å drepe legionella-bakterier. I tillegg gir de nok el-effekt til å dekke varmtvanns-behovet på større bygg, forteller prosjektleder i EnergiCo, Magnus Torsøe.

EnergiCo leverte anlegget for ca. to måneder siden, og har basert leveransen på tilbudsbeskrivelse fra OBOS, normtall og erfaring med antall leiligheter og beboere i boligblokken. Berederne har vært i gang siden før jul, men gått på elektrisitet og olje før nylig tilkobling mot bergvarme.

Energieffektiv sparing

EnergiCo har holdt på med varmeanlegg siden 1949, og de siste 15 årene levert over 1400 bergvarmeanlegg. Mye av beregningene gjøres fra normtall, men det viktigste er basert på målinger og erfaringer fra tidligere installasjoner som fjernovervåkes og driftes i dag. De bestiller fra flere leverandører, men er svært fornøyd med storberedere fra Høiax fordi de er enkle å installere.

- Vi regner med at det nye anlegget vil gi besparelse på 65 prosent i energi på varme og 55 prosent på tappevann. Dette beregner vi ut ifra eksisterende forbruk for dimensjonering og besparelsesberegning, forteller Torsøe.

Anlegget går i nød-drift av seg selv hvis det skulle skje en feil på for eksempel varmepumpene. De seriekoblede berederne går effektivt på strøm hvis det skulle bli en feil på anlegget. Det vil gi EnergiCo tid til å fikse problemet før kundene går tom for varmtvann.

- Berederne og anlegget har lang levetid, og enkel oppfølging med SD-anlegg gjør at det ikke er nødvendig med driftspersonell. I andre anlegg som ikke har SD-anlegg må kunden ha en driftsansvarlig. Denne løsningen gir trygghet for kundene med kvalitet og back-up-løsning, fortsetter Torsøe.

Hvordan installere storbereder?

Fremgangsmåten for installasjon av 500- og 1000-litersbereder er ganske lik installasjoner av standard beredere. Forskjellen er at du må ha stor nok plass i teknisk rom og dimensjonere for større eller flere uttak. - Hovedutfordringen er at de er store, og ofte får vi de inn på hengende håret. Høiax sine storberedere er smale og veier lite så det er en fordel, men man må ha nok takhøyde for å få de inn. Ved å ta gode mål og planlegge godt går det ofte lettere enn man tror, avslutter Torsøe.

EnergiCo har også levert 12 stk 1000L, SRS 1000 ECO 3x5kW i Maridalsveien i 2019. Der er fyrrommet i et eget hus som gir rom for en slik løsning. 1000-literen har samme koblingsjobb, men man må ha rom og plass for å gjøre en så stor installasjon. Inntransport av berederen er den største utfordringen, på dette anlegget ble det heiset ned gjennom en luke i taket.

Powered by Labrador CMS