Annonsørinnhold:

KORONAVIRUS OG TRYGT FILTERSKIFTE

Camfil Norge får mange henvendelser i disse dager om Koronaviruset, og mange av spørsmålene omhandler filterskifte og spredning av virus. De har derfor laget en informasjonsvideo med spørsmål og svar omkring Koronavirus og filtrering, samt en video om hvordan du skifter filter på en trygg måte.

OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR OMKRING VIRUS OG FILTERSKIFT

- Over hele verden følger Camfils team nøye med på nyhetene omkring følgene av Coronaviruset (COVID-19). Situasjonen endrer seg raskt og vil trolig fortsette å utvikle seg i løpet av de kommende dagene og månedene. Utfordrende situasjoner krever koordinert handling, og Camfils team jobber hardt for å finne løsninger i denne krevende tiden, forteller Mark Simmons, CEO i Camfil Group.

Under finner du svar på de mest stilte spørsmålene om luftfilter og Covid-19. Ta kontakt med ditt lokale Camfilkontor hvis du har andre sprøsmål spørsmål.

1. SPRES KORONAVIRUSET PRIMÆRT GJENNOM LUFTEN?

Nei, ikke primært - Smitte over en lengre distanse (over et par meter) ser ikke ut til å være hovedårsaken for spredning av virus. Direkte dråpesmitte fra en smittet person i form av hosting, nysing eller væske på åpne flater, er noen av hoved måtene som viruset spres på, ifølge WHO. Derfor er det viktig å unngå nærkontakt, og en god håndhygiene er veldig viktig.

2. KAN SYKDOMSFREMKALLENDE VIRUS SPRES I LUFTEN?

Ja. Studier viser at en person som er smittet med en sykdomsfremkallende virus som for eksempel influensa, kan spre smittedråper ved at han eller hun nyser eller hoster. Disse dråpene kan være både synlige og usynlige for det menneskelige øye. De usynlige dråpene kan variere fra 0,5 til 15 mikrometer. Studier på andre vanlige virus antyder at en dråpe på 1 mikrometer kan være nok virus til å forårsake en infeksjon.

3. KAN JEG GJØRE NOE RASKT OG ENKELT FOR Å DEMPE LUFTBÅREN SPREDNING I BYGNINGEN MIN?

Ja. Hvis du resirkulerer luften i bygningen din for å spare energi, må du slå av resirkulasjonen og bruke 100% tilluft. Dette vil øke ventilasjonsmengden. Virus i bygningen kommer mest sannsynlig innenfra enn utenfra. Frisk luft fortynner konsentrasjonen og slå av resirkulasjon forhindrer spredning av virus i hele bygningen.

4. ER LUFTFILTER EFFEKTIVE TIL Å FANGE LUFTBÅREN VIRUS?

Ja. Effektiviteten avhenger av luftfilterets effektivitet. Men ettersom smittsomme dråper generelt er større enn 1 mikrometer, er reduksjonen av virus betydelig større enn effektiviteten angitt på et ePM1 eller et EPA/HEPA luftfilter. Den oppgitte luftfiltereffektiviteten på disse filtrene er den minste virusbeskyttelse/reduksjon som du kan oppnå med filtret.

5. ER EPM2,5 OG EPM10 FILTER GODE NOK TIL Å FORHINDRE VIRUS SOM FOR EKSEMPEL COVID-19?

Nei. For å forhindre spredning av virus som for eksempel COVID-19, anbefaler Camfil sterkt ePM1 filter eller høyere. Disse filtrene vil garantere 50% reduksjon av virus over filteret, og i de fleste tilfeller vil reduksjonen være adskillig høyere på grunn av størrelsen på dråpene. For noen ePM2,5 filter vil effektiviteten på 1-micron partikler være svært begrenset og enda dårligere på ePM10 filter.

6. ER DET EN GOD IDE Å OPPGRADERE FILTER UNDER ET VIRUSUTBRUDD?

Det kommer an på. Å oppgradere filter til en høyere filterklasse kan øke virusreduksjonen over filtertrinnet. Imidlertid er andre hensyn også viktige, som for eksempel: kan ventilasjonsanlegget håndtere høyere motstand over luftfilteret? Er tetninger og pakninger tette nok til å nyttiggjøre den høyere filterklassen? Generelt vil en eller to filterklasser opp ikke føre til noe problem. Oppgradering utover dette krever riktige tiltak.

7. KAN VIRUS SOM ER FANGET I LUFTFILTERET FRIGJØRES TILBAKE I LUFTSTRØMMEN?

Nei. Virus fanget i filteret er sterkt bundet til fibrene i filtermediet. Når viruset er fanget opp, blir det værende i luftfilteret, for til slutt å tørke ut og dø. Studier på COVID-19-virus indikerer at viruset ikke overlever lenger enn 3 dager på åpne flater.

8. MÅ JEG BYTTE UT FILTRENE MINE ETTER ET VIRUSUTBRUDD?

Nei, ikke nødvendigvis. Hold deg til din vanlige vedlikeholdsprotokoll. Filter må skiftes regelmessig på grunn av høyt trykkfall eller av hygieniske årsaker. Et virusutbrudd påvirker ikke vedlikeholdsplanen din.

9. ER DET NOE ANNET JEG KAN GJØRE FOR Å FORBEDRE LUFTKVALITETEN YTTERLIGERE?

Ja, ta i bruk luftrensere. Hvis du allerede har slått av resirkulasjonen, økt luftstrømmen og oppgradert filtrene til maksimal tillatt filtreringseffektivitet, kan man i tillegg bruke luftrensere av høy kvalitet. De er veldig effektive for å forbedre den generelle luftkvaliteten. Fordelen med luftrensere er at en betydelig høyere filtreringseffektivitet kan benyttes i rom der dette ellers ville vært umulig. Gjennom høy omsetning av luft og høy filtreringseffektivitet er det mulig å redusere forurensningen i et rom med 90% eller mer. Det er lurt å bruke luftrensere i høyrisikoområder og steder der mange trenger å holde seg nær hverandre (for eksempel venterom, etc.)

10. HVORDAN BEHANDLER MAN BRUKTE LUFTFILTER?

Med de samme og gode hygienerutiner som vanlig for brukte luftfilter. Generelt sett er det svært liten sjanse for at viruset holder seg i live i filteret over en lengre periode, slik at risikoen for infeksjon ved bytte av filter er liten. Generelle hygieniske forholdsregler bør imidlertid tas når du bytter filter for å unngå eksponering for skadelig støv. Bruk fullt dekket verneutstyr (lange ermer og bukser i full lengde), hansker, ansiktsmaske og beskyttelsesbriller. Plasser det brukte filteret i en plastpose etter å ha tatt det ut av ventilasjonsenheten, og forsegle posen før du flytter det brukte filteret. Dette er generell god praksis og en viktig forholdsregel for generelle ventilasjonsenheter. For spesielle bruksområder som sykehus og laboratorier kan det gjelde spesielle krav. Hold fast ved enhver standardprosedyre som gjelder din drift, og vent med å fjerne verneutstyret til du er utenfor ventilasjonsanlegget.

11. ER DET LURT Å SKIFTE FILTERET UNDER ET UTBRUDD AV KORONAVIRUS?

En god tommelfingerregel er å holde deg til din vanlige vedlikeholdsplan Hvis du ikke ønsker å oppgradere beskyttelsen, er det ingen grunn til å bytte filter på grunn av COVID-19. Du bør heller ikke utsette det planlagte filterskiftet. Å kjøre for lenge på filtre kan føre til at luftstrømmen går ned og energikostnadene opp – i tillegg til de hygieniske aspekter ved å kjøre filtrene for lenge (som lukt, muggvekst etc.)

12. GIR TO-STEGSFILTRERING BEDRE/MER BESKYTTELSE SOM EN-STEGSFILTRERING?

Nei. Beskyttelsesnivået til filtreringssystemet baseres på den totale effektiviteten til alle filtertrinn. En-stegsfiltrering kan gi en høyere effektivitet enn to-stegsfiltrering hvis man benytter en høyere filterklasse i dette trinnet. Formålet med to-stegsfiltrering er hovedsakelig å forlenge levetiden til dyre høyeffektive sluttfilter.

Powered by Labrador CMS